21.4.07

Ciudad en celo (desvelo)

Noche de viernes, madrugada. Hueco, pulmón de edificio.

03:47
1° B: zzzz, zzz, zz
Pb. A: zzzz, zzzz, zzzz
2° A: zzzz, zzzz, zzzz
4° B: zzzz, zzzz, zzzz
3° B: ahh....
6° C: zzzz, zzzz, zzzz

03:54
1° B: ...z, ...z, ...z
Pb. A: zzzz, zzzz, zzzz
2° A: zzzz, zzzz, zzzzzz
4° B: zzzz, zzzz, zzzz
3° B: ahh....aah....aah
6° C: zzzz, zzzz, zzzz

04:02
1° B: ...z, ...., ...z
Pb. A: zzzz, zzzz, zzzz
2° A: zzzz, zzzz, zzzz
4° B: zzzz, zzzz, zzzz
3° B: aaah! ... Aaaah....aiihh
6° C: zzzz, zzzz, zzzz

04:06
1° B: ..., ...., ....
Pb. A: zzzz, zzzz, zzzz
2° A: zzzz, zzzz, zzzzzzzz
4° B: zzzz, zzzz, zzzz
3° B: AAaaah, aiiiihh, aaaaaaááhh!
6° C: zzzz, zz, zzz

04:09
1° B: ..., ...z, ....
Pb. A: zzzz, zzzz, zzzz
2° A: zzzz, zzzz, zzzz
4° B: zzzz, zzzz, zzzz
3° B: AAAhh, AAIIIIIIIIhh!, AAAAA-AAAiihh!!
6° C: zzzz, z, zzz

04:11
1° B: ...z, ....z, ..zz
Pb. A: zzzz, zzzz, zzzz
2° A: zzzz, zzzz, zzzzzzzz
4° B: zzzz, zzzz, zzzz
3° B: ..., ...., ....
6°C: zzzz, zzzz, zzzz

04:38
1° B: ...z, ...., ....zz
Pb. A: zzzz, zzzz, zzzz
2° A: zzzz, zzzz, zzzzzzz
4° B: zzzz, zzzz, zzzz
3° B: ahh...
6° C: zzzz, zzzz, zzzz

04:40
1° B: ...z, ...., ....
Pb. A: zzzz, zzzz, zzzz
2° A: zzzz, zzzz, zzzz
4° B: zzzz, zzzz, zzzz
3° B: aiaah, aaaih, aaaAAhh
6° C: zzzz, zzzz, zzz

04:42
1° B: ...., ...., ....
Pb. A: zzzz, zzzz, zzzz
2° A: zzzz, zzzz, zzzzzzz
4° B: zzzz, zzzz, zzzz
3° B: aaaAAAhhh!, aaiiiaaaihh, AAAAAaaaaaaAAhh!!
6°C: zz, zzzz, zzz

04:43
1° B: ...., ...., ....
Pb. A: zzzz, zzzz, zzzz
2° A: zzzz, zzzz, zzzzzzzz
4° B: zzzz, zzzz, zzzz
3° B: ..., ...., ....
6° C: zzzz, zzzz, zzzz

05:20
1° B: ...., ...., ....
Pb. A: zzzz, zzzz, zzzz
2° A: zzzz, zzzz, zzzzzzz
4° B: zzzz, zzzz, zzzz
3° B: ahh..., ahh.., ....
6° C: zzzz, zzzz, zzzz

05:23
1° B: ...., ...., ....
Pb. A: zzzz, zzzz, zzzz
2° A: zzzz, zzzz, zzzz
4° B: zzzz, zzzz, zzzz
3° B: aiaaah!, Aaiiaaahhh!, AAAAAaaaaahh!!!
6° C: zz, zzzz, zzz

05:25
1° B: ...., ...., ....
Pb. A: TAPALE LA BOCA, LA CONNCHA DE TU MADRE!!
2° A: zzzz, zzzz, zzzz
4° B: zz, zzzz, zzzz
3° B: ...., ...., ....
6° C: zz, zzz, zzzz

05:28
1° B: ...., ...., ... (jeje)
Pb. A: zz, zzz, zzzz
2° A: zzzz, zzzz, zzzzzz
4° B: zzzz, zzzz, zzzz
3° B: ...., ...., ....
6° C: zz, zzzz, zzzz

...
(En realidad fueron 7 –sí, siete veces!-. Pero sería largo de contar)